BADANIA IMUREGENU

imu

 

Imuregen jest produktem stworzonym i rozwijanym od ponad 50ciu lat przez czechosłowackich, a obecnie czeskich immunologów. Badania preparatu prowadzone były  na zlecenie Ministerstwa Zdrowia Republiki Czeskiej pod nadzorem Akademia Nauk Republiki Czeskiej.

 

Poniżej Imuregen Book of Clinical Studies. Dokument stanowi zbiór informacji na temat suplemetu oraz badań, które przeprowadzono z jego udziałem. Dokument zredagowano w jęz. angielskim.

 

 

Strona domowa: www.imuregen.pl

Strona producenta: http://www.imuregen.cz

 

Badania nad imuregenem prowadzone były pod nadzorem Czeskiej Akademii Nauk przez szereg państwowych jednostek badawczych tego kraju. Wybrane badania realizowane były w ramach Polskiej Akademii Nauk, Rosyjskiej Akademii Nauk oraz Rosyjskiego Instytutu Matki i Dziecka. Szczegóły Imuregen Book of Clinical Studies.

 

Imuregen testowany był między innymi przez:


Uniwersytet Chemii i Technologii w Pradze (VŠCHT) Dział Badań Eksperymentalnej Onkologii - MUDr. Karel Cerný

https://www.vscht.cz

Szpital Thomayera – Instytut medycyny klinicznej i eksperymentalnej (IKEM) w Praga-Krci – szef wdziału onkologii, MUDr. J.Korbelár CSc.

http://www.ftn.cz


Szpital Uniwersytecki w Motol, II. Klinika dziecięca
, prof.MUDr.O.Hrodek, DrSc.,

http://www.fnmotol.cz/en/


Szpital FN na Bulovce – wydział dziecięcy
, szef wydziału Doc.MUDr. Václav Špicák CSc.,

http://bulovka.cz


Szpital Radioterapeutyczny SFN Olomouc
, szef wydziału Doc.Dr.Machácek CSc. (dziś profesor na emeryturze)


Klinika Medycyny Nuklearnej SFN Olomouc
, szef Doc.V.Rýznar CSc. Uniwersytet Palackého w Olomouc

https://www.upol.cz/pl/


Regionalna Stacja Higieny – wydział Immunologiczny Department
, szef wydziału MUDr.Jos.Richter CSc.

http://www.khsusti.cz


Klinika neurologii – Olomouc
, Doc.MUDr.Jos.Klapetek CSc. (neurolog i epileptolog), już nieżyjący


Szpital specjalistyczy
Doc.MUDr.K.Martinik CSc., Hradec Kralowe

https://www.fnhk.cz