Polski

Polski (PL)

Szukaj
Infolinia 604907350
Menu Menu
Poledix - Firma Handlowa, wyłączny importer suplementu diety IMUREGEN. Wsparcie organizmu w okresie osłabienia i obniżonej odporności dla dorosłych oraz dzieci od 1 roku życia. Wsparcie naturalnej regeneracji organizmu. Wyłącznie naturalne składniki. Ponad 50 lat istnienia, wieloletnie badania kliniczne i laboratoryjne w państwowych instytucjach..
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Odstąpienie od umowy i zwroty towaru

Odstąpienie od umowy i zwroty towaru

1. Klientom będącym konsumentami zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego produktu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z Formularza odstapienia klienta od umowy dostępnego na stronie internetowej www.poledix.pl.


2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta m.in. w stosunku do umów:
a. w których przedmiotem zamówienia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


3. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno być przesłane na adres: Firma Handlowa POLEDIX Edyta Kmieć, ul. Obywatelska 7, 97-300 Piotrków Trybunalski. (Formularz odstapienia klienta od umowy)


4. W oświadczeniu o odstąpieniu należy podać co najmniej:
- imię i nazwisko,
- datę złożenia Zamówienia,
- datę odbioru zakupionego/ych Produktu/ów,
- nr rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy.

Do pisma Klient powinien w miarę możliwości dołączyć dowód sprzedaży (paragon fiskalny/faktura)


5. Brak dołączenia dowodu sprzedaży nie wyłącza uprawnienia do odstąpienia.


6. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.


7. Konsument zwraca produkt Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument zobowiązany jest zapewnić należyte opakowanie odsyłanego produktu uniemożliwiające jego uszkodzenie w czasie transportu. Jeżeli zwrócony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu.


8. W przypadku skutecznego odstąpienia konsumenta od Umowy sprzedaży Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez konsumenta ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu z zastrzeżeniem ust.7.


9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem. W przypadku wystawionej uprzednio faktury VAT, zwrot nastąpi w ciągu 14 dni po otrzymaniu od Kupującego podpisanego egzemplarza faktury korygującej.


10. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia następujących kosztów:
a. bezpośrednich kosztów zwrotu produktu do sklepu, przesyłki zwrotne nadane za pobraniem nie będą przyjmowane.
b. jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Kupującemu produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


11. Kupujący dokonujący zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, może odstąpić od umowy na zasadach określonych w umowie i kodeksie cywilnym z wyłączeniem przepisów o sprzedaży konsumenckiej.

 

Formularz odstąpienia klienta od umowy udostępniony do pobrania poniżej.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl